fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prąd Mango: 1. Rezystancja i rezystywność powierzchniowa. Definicja, jednostki 2. Jak zależy prąd od czasu, wykres plus opis Wymienić rodzaje metod pomiaru rezystancji, czyli ta techniczna, mostkowa itp, ale tylko wymienić i opisać w jakim przedziale rezystancji są stosowane. 3. układ trójelektrodowy schemat dla rezystancji powierzchniowej 4. opisz metodę techniczną Bardzo proszę o pomoc
3 mar 19:45
: zapytaj Google
4 mar 08:53