fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ruch drgający rezonans bryczki jotpe: Gdy dwóch ludzi wsiadło do bryczki, całkowite ugięcie jej sprężyn wynosiło 5 cm. Masa każdego z pasażerów wynosiła 80kg. Masa części bryczki zamocowanej na sprężynach była równa 200kg. Zakładamy, że rozkład mas samej bryczki oraz pasażerów jest symetryczny. Zauważono, że podczas jazdy z pewną prędkością po płytach o szerokości 60 cm rosła amplituda drgań bryczki. Wartośc przyspieszenia ziemskiego wynosi 9,81m/s2. Oblicz wartość prędkości bryczki, gdy rosła amplituda jej drgań.
3 mar 19:42
:
 m 
T = 2π

 k 
 λ m 
V =

≈ 1,34

 T s 
4 mar 08:52