fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka Indukcjia: Parę pytań: Jak tu wygląda sytuacja. Jak opisać to zjawisko? Czy skoro pola te są wzajemnie prostopadle to cząstka porusza się po okręgu?: Polecenie: Napisać i rozwiązać równanie ruchu cząstki o masie m I ładunku w w prostopadlych wzajemnie i stałych polach magnetycznym i elektrycznym.
29 lut 18:55
siła Coulomba i Lorentza: Opisać czyli podać wzór na wypadkową siłę działającą na poruszający się ładunek w rożnych konfiguracjach tych dwu pól.
1 mar 12:22