fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zagwostka jakzdacmature: Na pryzmat pada prostopadle promień światła białego.Jaki powinien być kąt łamiacy pryzmatu, by promień fioletowy uległ całkowitemu wewnętrznemu odbiciu na drugiej ścianie pryzmatu,a promień czerwony z niej wyszedł?Współczynnik załłamania dla promienia fioletowego i czerwonego wynosi 1,53 i 1,51 czy odpowiedź to około 41 stopni? z góry bardzo dziękuję za odpowiedź emotka
10 lut 19:30
Leszek:
 1 
sin α =

⇒ sinα = 1/1,53 , α − kat padanie promienia fioletowego na druga sciane
 n 
pryzmatu φ− kat lamiacy pryzmatu , φ +( 90° − α ) = 90° ⇒ φ = α = .......... Wykanaj koniecznie rysunek !
10 lut 20:53
: prosił tylko o odpowiedż a nie rozwiązanie czy jakieś rysunki prawidłowa odp. 40,8o ≈ 41o
11 lut 09:41
jakzdacmature: Tak, tak to jasne, chciałam się jedynie upewnić, dziękuję emotka
11 lut 15:52