fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment bezwładności Artur: Bryła sztywna składa się z wała o masie M i promieniu podstawy R oraz dwóch prętów wystających symetrycznie z boku walca, każdy o masie M i długości L=2R. Ile wynosi moment bezwładności tej bryły względem osi walca?
9 lut 12:02
Leszek: J = 0,5MR2 + 2[ (1/12)ML2 + MR2 ] = ......
9 lut 13:20