fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaka wielkość fizyczna jest przenoszona w zjawisku Lepkości? Mateusz: Jaka wielkość fizyczna jest przenoszona w zjawisku Lepkości?
8 lut 17:12
Leszek: Lepkosc czyli tarcie wewnetrzne miedzy warstwami cieczy i miedzy ciecza i sciankami naczynia , przenoszona jest energia .
8 lut 18:28
Mateusz: a to nie jest transport pędu? czyli jakby tej prędkości wewnętrznej?
8 lut 19:31
: nie ma prędkości wewnętrznej bo ciecz jest nieruchoma tylko ciało poruszające się w tej cieczy ma prędkość i "pociąga" za soba otaczajace go wartwy cieczy=lepkość, ze sciankami naczynia niewiele ma to wspólnego
8 lut 20:12
Leszek: Ciecz lepka tez moze sie poruszac , plynac i wowczas rozne warstwy maja rozne predkosci ( patrz np. Wikipedia − lepkosc )
8 lut 20:38
: owszem, dlatego autor postu powinien uściślić o jakie zjawisko mu chodzi, czy o poruszanie się jakiegoś ciała w nieruchomej cieczy (prawo Stokesa) czy też o sam przepływ cieczy (laminarny bądź burzliwy) wtedy : cytat za Wiki: "zgodnie z laminarnym modelem przepływu lepkość wynika ze zdolności płynu do przekazywania pędu pomiędzy warstwami poruszającymi się z różnymi prędkościami. Jednak nie jest to natomiast opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia, w warstwie granicznej."
9 lut 08:23