fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przesunięcie fazowe dla promieni świetlnych Mateusz: Ile wynosi przesunięcie fazowe dla promieni świetlnych ugiętych pod kątem Φ na dwóch sąsiednich szczelinach siatki dyfrakcyjnej ?
8 lut 16:23
Leszek: Zalezy czy jest to wzmocnienie swiatla , czyli jasny prazek czy ciemny , dla jasnego prazka przesuniecie jest 0° , dla ciemnego 180 °
8 lut 18:48
: przesunięcie fazowe dwóch sąsiednich szczelin wynosi dsinφ
8 lut 20:10
Leszek: Przesuniecie fazowe wyrazone jest w ( ° ) lub ( rad ) a nie w dlugosci d sin φ ? ?
8 lut 20:43
Leszek: Dla prazkow jasnych przesuniecie fazowe promieni swietlnych = k * 2π , k − rzad prazka
8 lut 20:48
: przesunięcie fazowe zależy też od długości fal, pod tym samym kątem jedna fala może mieć
 λ 
maksimum (Δx = kλ), a inna minimum (Δx = (2k+1)

,
 2 
różnicę dróg należy porównac z długoscią fali i dopiero wtedy przeliczyć na "fazę" czyli
 Δδ Δx 

~

  λ 
9 lut 08:17
Leszek:
 d sin φ  
Czyli przesuniecie fazowe Δδ = 2π

  λ 
9 lut 10:41