fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ciśnienie statyczne w strudze wody Stefan: Woda przepływa przez poziomą rurę, której średnica maleje 3 krotnie. Jakiej zmianie ulegnie
 g 
ciśnienie statyczne w strudze wody jeśli jej gęstość wynosi 1

, a prędkość przed
 cm3 
przewężeniem była równa 0.5 m/s ?
6 lut 19:21
6 lut 19:53