fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obraz interferencyjny powstaje na ekranie w odległości l = 1 m od dwóch wąskich Helu: Obraz interferencyjny powstaje na ekranie w odległości l = 1 m od dwóch wąskich szczelin, których rozstaw wynosi 0.1 mm. Oblicz długość fali padającego światła monochromatycznego jeżeli wiadomo, że trzeci jasny prążek znajduje się 15 mm od środkowego maksimum.
5 lut 16:44
: Zastosuj przyblizenie dla małych kątów tgα ≈ sinα = {x}{L}
5 lut 20:19