fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Współczynnik transmisji fali Wolny: Fala mechaniczna przenika z ośrodka o gęstości ρ i module ściśliwości K do ośrodka o gęstości 1.5 ρ i module ściśliwości 1.5 K. Ile wynosi współczynnik transmisji dla tej fali ?
5 lut 15:55
: α = 1,2
7 lut 14:43
: dobra odpowiedź
7 lut 23:13
Wolny: A jak to obliczyć
8 lut 11:29
8 lut 14:04