fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przyśpieszenie Kamil: Punkt materialny porusza się po okręgu o promieniu R={1}{8} m tak, że położenie kątowe opisane jest wzorem:
 m 
φ(t)=4t2+3t. Ile wynosi przyśpieszenie a [

] w tym ruchu po czasie t=1s ?
 s2 
φ'(t)=8t+3 φ''(t)= 8=ε
 1 m 
a=εr=8*

=8 [

]
 8 s2 
Czy to jest dobrze ?
4 lut 14:15
Kamil:
 1 
R=

m
 8 
4 lut 16:44
:
 1 
8 razy

= 1
 8 
4 lut 21:01
Kamil: no tak 1/8*8 to oczywiście 1, ale czy to jest dobrze rozwiązane ?
5 lut 12:49
:
 m 
a = 1

bez nawiasów [..]
 s2 
5 lut 13:22
Kamil: ok dzięki
5 lut 15:36