fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Stała sprezyny Adrian: Do sprężyny podwieszono ciężar i wprawiono w drgania. Maksymalna energia kinetyczna drgającego ciężaru jest równa 1J. A amplituda drgań 5cm. Obliczyć stała sprężyny k. Proszę Was o pomoc
2 lut 15:35
Leszek:
 k A2 
Ek =

⇒k= ......
 2 
2 lut 20:14