fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość neutron Adrian: Neutron o masie m0 zderza się z nieruchomym jądrem węgla o masie 12 m0. Zderzenie jest centralne i sprezyste. Obliczyć jaka część prędkości straci neutron przy zderzeniu (1−|u/v|) Bardzo proszę o pomoc!
2 lut 15:34
Leszek: Zasada zachowania pedu : mv = m v ' + 12 m u ⇔ v = v ' +12 u Zasada zachowania energii kinetycznej mv2/2 = m (v ' )2/2 + 12mu2/2⇔ v2 = ( v' )2 + 12 u2 Z tego ukladu wyznacz v ' , predkosc neutronu po zderzeniu
2 lut 20:43