fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment sił tarcia Adrian: Koło zamachowe o momencie bezwładności 245 km m2 obraca się z prędkością 20obr/s. Pod wpływem momentu sił tarcia zatrzymuje się po 1000 obrotach. Oblicz moment sił tarcia i po jakim czasie koło się zatrzyma.
2 lut 15:32
: M = RT = Iε
 εt2 
α = 2πn = ωt −

 2 
 ω 
ε =

 t 
zadanie jest n apoziomie "Prostych zadań z fizyki" − K. Chyli, zajrzyj tam są również rozwiązania
3 lut 10:02