fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość względna Adian: Dwa samochody wyruszają jednocześnie z przeciwległych punktów A i B prostoliniowego toru, odległych od siebie o s, z przyśpieszeniem odpowiednio: a i 2a. Ile wynosi prędkość względna
 2 
v, gdy samochody minęły się w odległości sB=

s od punktu B ?
 3 
2 lut 14:52
: Masz punkt spotkania więc wyznaczysz też chwilę t, potrzebną do wyliczenia ich prędkości.Pamiętaj, że prędkość względna będzie różnicą ich prędkości. Do dzieła Adrianku
3 lut 10:05
Adian: Adian, nazywam się Adian, nie Adrianek.
3 lut 16:37