fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaka wielkość fizyczna jest przenoszona w zjawisku dyfuzji? Mateusz: 1. Jaka wielkość fizyczna jest przenoszona w zjawisku dyfuzji? 2. Podaj przykład warunków w gazie w których występuje zjawisko lepkości 3. Wymień stopnie swobody, które ma cząsteczka dwuatomowego gazu rzeczywistego? Bardzo proszę o pomoc bo nie mogę nigdzie znaleźć konkretnej odpowiedzi na te pytania
2 lut 14:48
: wklep w gugla
3 lut 10:06