fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Średnia energia kinetyczna punktu materialnego Kamil: Punkt materialny wykonuje drgania harmoniczne o amplitudzie A i okresie T. Ile wynosi średnia energia kinetyczna, jeżeli masa punktu wynosi m ?
1 lut 13:25
Leszek:
 4A 
vsr =

 T 
Ek = mv2sr/2 = .....
1 lut 19:16
Kamil:
 8ma2 
Wyjdzie:

?
 T2 
 4a 
I czemu vśr=

?
 T 
1 lut 19:29
: bo w 1 T zrobi droge 4A, proste
1 lut 22:25
Kamil: OK, dzięki
1 lut 23:40