fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pęd, dwie kulki, zderzenie doskonale sprężyście zecd: Proszę o pomoc w zadaniu. Kulka o masie m leci z prędkością v(v, 0) i uderza w drugą nieruchomą kulkę o masie 2m. Kulki zderzyły się doskonale sprężyście, kąt po zderzeniu z jakim porusza się pierwsza kulka równa jest α1. Obliczyć prędkość obu kulek i kąt z drugiej kulki
30 sty 18:14
: zakładamy ruch w jednej płaszczyznie, bo nie napisano jak "leci" ZZP=> 2 r−nia po współrzednych (x i y) ZZE−1 r−nie
31 sty 09:03