fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Masa wciągana na szczyt półcylindra gig: Mała masa m jest wciągana na szczyt półcylindra za pomocą linki, jak na Rys. 1. Ruch odbywa sie bez tarcia. Pokazać, że jeśli masa porusza sie ze stałą prędkością, to F = mgcosφ. (Wskazówka: Jeśli prędkość masy jest stała, to przyspieszenie styczne do toru jest równe zero.) Znaleźć pracę wykonaną przy wciąganiu masy od podstawy na szczyt półcylindra. https://imgur.com/a/YG2Ap8D Czy ma ktoś jakiś pomysł? Kombinuję coś z energią potencjalną na górze i kinetyczną na dole, ale nie wiem jak to połączyć z siłą F.
29 sty 17:43
: w oryginalnym zadaniu jest półkula wygugluj sobie albo https://forum.zadania.info/viewtopic.php?f=28&t=89178
29 sty 21:18