fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. Kolia: Kondensator o pojemności 10µF połączono szeregowo z rezystoremo wartości 5000. Do powstałego układu doprowadzono napięcie sinusoidalne o wartości skutecznej 240V i częstotliwości 100HZ. Oblicz: impedancje obwodu, prąd płynący w obwodzie, spadki napięć na rezystorze i kondensatorze oraz przesuniecie fazowe między prądem i napięciem.
29 sty 08:33
29 sty 10:09