fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment bezwladnosci studencix: Oblicz moment bezwładności: a) cienkiego pręta o długości L i masie m względem osi przechodzących przez jego środek oraz przez jeden z jego końców, b) walca o promieniu R i masie m względem osi przechodzącej przez środek walca,
25 sty 22:48
: wklepujesz w guglaa i..przepisujesz
25 sty 23:19