fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Masa dysku ze zmiana gestości powierzchniowej studencix: Obliczy masę cienkiego dysku o promieniu R którego gęstość powierzchniowa zmienia się z odległością od jego środka wedle formuły 𝜎(𝑟) = 𝜎𝑒−r2/R2
25 sty 11:39
ρ:
 m 
=

⇒ m = ρV = ρ Sh, h zaniedbujesz bo jest cienki
 V 
dm = ρdS = ρπr2dr podstawiasz gęstość i ∫ od r = 0 do r = R
25 sty 16:11