fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prędkość kątow sinus: Czy prędkość kątowa w ruchu obrotowym zależy od masy? Jeśli wokół własnej osi wiruje walec i położę na niego drugi, taki sam walec to czy prędkość kątowa się zmieni?
23 sty 20:58
: tak
24 sty 10:13
Leszek: Skorzystaj z zasady zachowania momentu pedu !
24 sty 21:06