fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obraz interferencyjny Maciej: W obrazie interferencyjnym, otrzymanym za pomocą promieniowania o długości fali 600 nm, prążek trzeciego rzędu widoczny jest pod kątem 10 stopni. Oblicz liczbę szczelin siatki przypadającą na centymetr jej długości.
23 sty 20:55
:
  18* 10−7 m 
d =

≈=

≈1,037 * 10 −5 m
 sinα 0,1736 
 1 cm 10−2 m 
d =

⇒N =

≈ 965 szczelin
 N 1,037*10−5 m 
24 sty 10:21