fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prosze o pomoc NrL: * Masa jednego mola wody wynosi 18 g, gęstość wody wynosi 1000 kg/m3 Zakładając, że objętość każdej molekuły można uważać za objętość sześcianu, wyznacz rozmiary molekuły wody. Stała Avogadra 6.0225 · 1023 mol –1
20 sty 19:12
: bawiłeś się klockami Lego?
20 sty 23:02
e:
 m 
ρ =

 NA a3 
20 sty 23:11