fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dwie jednakowe rury kabaczek: Dwie jednakowe rury zawieszono na jednakowej długości linkach. Między rury położono trzecią rurę o tej samej średnicy i tej samej masie. Określić kąt β, jeżeli wiadomo, że kąt między linkami wynosi 2∝. Przyjąć, że nie działają siły tarcia
15 sty 21:26
16 sty 18:54