fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bloczki dynamika Amator: rysunekm1=m2=m3=m4=1kg Na bloczki nie działa tarcie, nie ma oporów. Obliczyć m5 wiedząc, że ciężarek m1 spada z przyspieszeniem a=1m/s2. W obliczeniach przyjmij g=10 m/s2
13 sty 14:13
Leszek:
 m1g 
a=

⇒ m5 = .......
 m1 + m2 + m3 + m4 + m5 
13 sty 20:04
: 6 kg
13 sty 20:17