fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzór na predkosc Mokoena: U dołu równi pochyłej o wysokości h 1 m i kącie nachylenia 0 30 nadano ciału prędkość, że w najwyższym punkcie równi wynosiła ona jeszcze 1/3 prędkości początkowej. Oblicz tę prędkość, jeżeli wiadomo, że współczynnik tarcia f 0,12. Czy mógłby mi ktoś pomoc z wyprowadzenie wzoru na prędkość?
11 sty 07:50
ZZE:
 1 
errata: u góry ma jeszcze Ek' bo v=

v ≠ 0
 3 
11 sty 08:55
ZZE: więc Ekna dole = Epna górze + Ekna górze + Wprzeciwko sile tarcia
11 sty 08:58
ZZE:
mv2 mv2 

=

+ mgh(1+fctgα)
2 18 
11 sty 09:00
Mokoena: W=Fxs ro jak tu pracę obliczyć? Ciało porusza się ku górze a siły działają w dół
11 sty 11:16
?: co ty pierdolisz?
11 sty 14:26