fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
optyka Adrian: Na płytkę szklaną o współczynniku załamania n= 1.5 pada promień świetlny. Jaki jest kąt padania promienia, jeżeli kąt załamania tworzy z promieniem odbitym na granicy powietrza kąt y = 60* Jakaś pomoc ? Z jakich wzorów skorzystać ?
10 sty 01:10
Snella: prawo adrianku
10 sty 08:59