fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ciśnienie gazu w butli Damian: Pod jakim ciśnieniem znajdzie się 1 normalny m3 gazu zgromadzony w objętości 50 L?
9 sty 19:05
nienormalny: zdefiniuj co to jest normalny m3
9 sty 21:24
Damian: normalny metr sześcienny to metr sześcienny gazu odmierzonego w warunkach normalnych
9 sty 22:29
Damian: dla gazów: ciśnienie normalne: 101 325 Pa = 1013,25 hPa = 1 atm. temperatura normalna: 273,15 K = 0 °C.
9 sty 22:30
normalny: no to ty wszystko wiesz teraz wklep w kalkulator
10 sty 08:58