fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinetyczna teoria gazu, termodynamika fizyka. pomoc: Idealny silnik cieplny pobiera ze źródła o temp. 527C 4 razy więcej ciepła niż wykonana praca. Oblicz temp. chłodnicy, wynik w Celsj. 2.Oblicz masę ciała, jeżeli jego całkowita energia w ruchu drgającym Ec=61,62*105J b)oblicz po ilu sekundach od chwili początkowej Ek=Ep.
7 sty 14:19
: a co ma do tego kinetyczna teoria się pytam?
7 sty 16:53