fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zad. fizyka. zasady dynamiki fiz.stud: rysunek1. w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a=3m umieszczono ciała o masach 2,4,6kg. Wyznacz współrzędne środka masy układu. (należy umieścić trójkąt w układzie współ. dowolnie) 2. Oblicz przyspieszenie układu ciał pokazanego na rysunku. Nitka jest nieważka. Współczynnik tarcia wynosi 0,02. F=10N, masa każdego klocka 400g ((prosze o jakieś wskazówki, albo rozwiązanie jeśli to możliwe))
7 sty 14:14
: znasz wzór na śr, masy nie to poszukaj i podstaw
7 sty 16:54
: 2.znasz II zasadę dynamiki nie? to się cofnij do gimnazjum ale będziesz miał problem, bo je zlikwidowali
 F− μg(m1+m2) 
a =

 m1+m2 
7 sty 16:57