fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W czterech rogach kwadratowego pokoju bloodtrail: W czterech rogach kwadratowego pokoju o powierzchni a2 siedzą cztery pająki. W pewnej chwili zaczynają się ścigać, tzn. poruszają się ze stałą prędkością v0 skierowaną wzdłuż prostej łączącej danego pająka z poprzedzającym go pająkiem. Znaleźć: a) równania określające ruch (położenie) dowolnego pająka b) czas ruchu Z góry dziękuję za pomoc
6 sty 17:16
: z dołu proszę: skorzystaj z gugla
6 sty 22:32