fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prąd przemienny lals: Obwód złożony z opornika o oporze 100Ω i cewki o indukcyjności 0,5H, połączonych szeregowo, podłączono do źródła o napięciu skutecznym 220V i częstotliwości 50Hz. Oblicz wartości napięć między końcami opornika i cewki. Wykonaj wykres wskazowy napięć i trójkątów oporów. Oblicz kąt przesunięcia fazowego między prądem i napięciem. Pomijamy opór czynny cewki.
18 gru 18:03
lals: Policzyłem coś takiego: xL=2πfL=157Ω Z=1002+1572≈186,14
 U 220 
I=

=

=1,18A
 Z 186,14 
UL=I*xL=1,18*157=185,26V
18 gru 18:48
Leszek: Dla napiec w obwodzie szeregowym RLC : U = UR2 + ( UL − UC )2 U= 220 V, UC = 0 , UR = I*R
18 gru 20:37