fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elektryczność felix_felicis: Cząstki α (qα=+2e, mα=6,64 10−27kg) poruszają się w stacjonarnej wiązce ze stałą energią kinetyczną 20 keV przenosząc prąd o natężeniu 0,25 μA. a) Jeżeli wiązka jest prostopadła do płaskiej powierzchni, to ile cząstek α uderza w tę powierzchnię w ciągu 3 sekund? b) Ile cząstek α znajduje się w wiązce o długości 20 cm w dowolnej chwili?
18 gru 17:20
Leszek:
 n2e I*t 
a) I=

⇒ n=

= .....
 t 2e 
b) Ek = mv2/2 ⇒ v = 2 Ek/m = ......, ( 1eV = 1,6*10−19 J ) L= 0,2 m , Δt= L/v = .....
  I*Δt 
Q= I*Δt ⇔ N*2e = I*Δt ⇒ N =

= .....
  2e 
18 gru 20:33