fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczyć wartość 1.wektora prędkości 2. wektora przyspieszenia 3.podać tor ciała Chemik: Ruch ciała opisany jest wektorem: r(t) = (x(t), y(t)) gdzie: x(t) = rcos(ωt + φ0), y(t)=rsin(ωt+φ0).
17 gru 20:55
Leszek: vx = dx/dt = −rω sin( ωt +φo) ax = dvx/dt = − rω2 cos( ωt +φo) Analogicznie dla vy i ay , dokoncz ! !
17 gru 21:05
Chemik: Vx=dr/dt cos(ωt+φ0) = −rωsin(ωt+φ0) Vy=dr/dt sin(ωt+φ0 )= rωsin(ωt+φ0) dobrze ?
17 gru 21:14
Chemik: Vy błąd, miało być rωcos(...
17 gru 21:22
:
 dr 
i nie

bo różniczkujesz składowe wektora a nie cały wektor
 dt 
 dy(t) 
vy =

= rωcos(..)
 dt 
17 gru 22:46