fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Deska ... : Kula o masie m=10g, lecąca z prędkością v=200m/s wbija się w deskę na głębokość l=4cm. Obliczyć średni opór R wywierany przez deskę oraz czas t poruszania się kuli w desce. Ruch kuli w desce przyjąć za jednostajnie opóźniony. Co nastapiloby po wystrzeleniu kuli do deski z tego samego materiału o grubości d=2cm? Jaki pęd zostanie nadany desce? Udało mi się obliczyć pierwszą część zadania R=5000N oraz t=0,0004 s. Jeśli chodzi o drugą część zadania to wiem, że kula przebije deskę, jednak według odpowiedzi, muszę obliczyć jej prędkość po wylocie, nie wiem też jak obliczyć ten pęd. Proszę o pomoc
17 gru 00:28
: Znasz już średnią siłę oporów ruchu w desce więc ΔEk = Rd
17 gru 08:58
: a pęd deski z ZZP: mv = mv' + pdeski
17 gru 08:59
... : Niestety zupełnie nie mogę dojść z tego wzoru do poprawnego wyniku 141 m/s:(
21 gru 00:47
: to zła odpowiedź
21 gru 23:17
... : W odpowiedziach: vx=v*1−d/l=141 oraz px=mv(1−1−d/l) Czyli te odpowiedzi nie są prawidłowe?
23 gru 00:16
:
 mv2 
są dobre, bo po podstawieniu R =

(co podobno już obliczyłeś)
 2L 
do podanego (17.12 8:58) r−nia, otrzymujesz:
 v m 
vx = v2 − 2Rd/m = v1 −d/L =

≈ 141,4

 2 s 
23 gru 11:33
... : Dziękuję! Czy mogę jeszcze prosić o pomoc skąd wziął się wzór R= mv2/2L który podałeś? Ja obliczyłam R w ten sposób: a=Vk−Vp/t a=−200/t s=Vp*t+1/2*at2 t=0,0004 s a=−500000 R=−m*a=5000 N
23 gru 13:14
: też dobrze wziął sie z tego samego ΔEk = WR przy czym za pierwszym razem końcowa prędkość = 0
 mv2 
więc 0 −

= RLcos180o ⇒ R =..
 2 
23 gru 21:48