fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczyć amplitudę A i okres drgań tego oscylatora Tadek: Na gumce o średnicy d= 0,245 mm i długości l=1,0m zawieszono odważnik i stwierdzono, że po wychyleniu go z położenia równowagi wykonuje drgania o okresie T1=2,0s. po zawieszeniu dodatkowego odważnika o masie Δm=100g okres drgań wzrósł do T2=2,2s. Wyznaczyć na tej podstawie moduł Younga gumy. W pewnym ruchu harmonicznym prędkość ciała wynosiła v1=10cm/s przy wychyleniu x1=1cm, a v2=1cm/s przy wychyleniu x2=10cm. Obliczyć amplitudę A i okres drgań tego oscylatora.
16 gru 18:10
: wystarczy podstawić do wzorów i przekształcić
16 gru 23:17