fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rezonans xxx: Pudełko o masie M stoi na poziomym stole. W pudełku tym na sprężynie o współczynniku sprężystości k zawieszono klocek o masie m. Przy jakiej amplitudzie drgań klocka pudełko zacznie podskakiwać na stole?
14 gru 17:48
:
 M+m 
A =

g
 k 
15 gru 17:21