fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch drgający z pędem i zasadą zachowania energii mcas: Na sprężynie wisi szalka o masie M, pod wpływem której sprężyna rozciąga się o a. Na szalkę z wysokości h spada ciężarek o masie m i zderza się z nią niesprężyście. Znaleźć amplitudę A oraz maksymalną wysokość jaką osiągnie szalka. Wyznaczyłam współczynnik k=Mga. Dalej prędkość końcowa ciężarka przed zderzeniem z zasady zachowania energii to vk=2gh. Z pędu mamy prędkość v układu mas M i m v=m2ghM+m. Z zasady zachowania energii układam równanie: energia potencjalna w a oraz kinetyczna równa jest energii w amplitudzie Mgaa2+(M+m) *m2*2gh(M+m)2=MgaA2 Z czego amplituda jest równa: A=a(1M(M+m)*m2*2h+a) Zdziwiło mnie pytanie o maksymalną wysokość, bo jaki mam obrać poziom 0? Zakładając, że to stan równowagi, to maksymalna wysokość jest równa amplitudzie? Czy moje rozwiązanie jest w ogóle dobre?
13 gru 13:32