fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zderzenie . : Dwie kule, o masach m=4kg każda poruszają się po płaszczyźnie poziomej wzdłuż tej samej prostej z prędkościami v1= 3m/s i v2=8m/s w kierunkach przeciwnych. Obliczyć ilość wydzielonego ciepła podczas zderzenia tych ciał oraz drogę którą przebędą kule od chwili zderzenia do zatrzymania, jeśli zderzenie jest doskonale niesprężyste i f=0,1 Zagadnienie wydawało mi się łatwe i schematyczne, jednak używając wzorów z lekcji, zupełnie nie mogę dojść do tej odpowiedzi: Q=m/4(v1+v2) 2=121J s=[(V2−v1)2]/(8fg)=3,18m
12 gru 00:32
księgowy: idź spać a rankiem przedstaw swoje rachunki
12 gru 09:19