fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Deski Radek: Na desce A o masie m1=180g położono ciężarek o masie m2=2kg. Deska A z ciężarkiem ześlizguje się że stałą prędkością po desce B, gdy na szalkę C, mającą masę m3=180g, położono odważnik o masie m4=500g, ciagniący deskę A. Obliczyć współczynnik tarcia między deskami A i B. Masę nici pominąć. Bardzo proszę o pomoc, jak się do tego zabrać emotka
9 gru 23:26
: zacznij od rysunku emotka
10 gru 09:30
Radek: Rysunek do zadania jest w książce, jednak nie wiem jak zapisać na nim siły
16 gru 17:13