fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Siła oporu boom: Lokomotywa po poziomym odcinku drogi o długości s=625m ma stałą siłę ciągu F=150 000N. Prędkość pociągu zwiększa się od V0=36km/h do V=54km/h. Wyznaczyć siłę oporu ruchu P, traktując ją jako stałą. Masa pociągu to 106.
7 gru 21:33
: 106 kg
8 gru 09:02
: wicie rozumicie, bo w fizyce najważniejsze są ....jednostki
8 gru 17:19
:
 Δv 
Fw = F − Fop = ma = m

 Δt 
 at2 
s= vot +

 2 
v =vo + at
8 gru 17:22