fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ciało o masie m=1 kg spada swobodnie z wysokości 100m. W pomocy prosze: vmomencie gdy ciało znajdzie się na wysokości o 20m niższej od początkowej, zaczyna na nie działac stała siła F1. Ciało ląduje na powierzchni ziemi po 2 sekundach od rozpoczęcia działania sił F1. Jaką siłę F2 ( w porównaniu do F1) należyprzyłożyć ( w tym samym momencie) by cało wylądowało na powierzchni ziemi po 1 sekundzie od roozpoczęcia działania siły F2? Jako wartość przyspieszenia ziemskiego przyjmij g=10m/s2
5 gru 10:51
: czy to "ciało" to UFO ?
5 gru 12:28
pomocy!!: a silniki ma włączone
5 gru 12:31
pomocy prosze: taka jest dokładna tresc zadania :<
5 gru 13:12