fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Na polu walki ustawiono dwa działa strzelające do siebie. Działa są oddalone o d Ida77: Na polu walki ustawiono dwa działa strzelające do siebie. Działa są oddalone o d=50km. Pierwsze działo strzela do przeciwnika pociskami opuszczającymi lufę pod kątem a=30 stopni z prędkością początkową v1=0,6km/s. Drugie działo strzela do przeciwnika pociskami opuszczającymi lufę pod kątem 60 stopni z prędkością początkową v2=0,8 km/s. Pocisk, z którego działa doleci bliżej przeciwnika? Jako wartość przyspieszenia ziemskiego rpzyjmij g=10m/s2
5 gru 08:15
5 gru 09:41
pomocy prosze: Na polu walki ustawiono dwa działa strzelające do siebie. Działa są oddalone o d=50km. Pierwsze działo strzela do przeciwnika pociskami opuszczającymi lufę pod kątem a=30 stopni z prędkością początkową v1=0,6km/s. Drugie działo strzela do przeciwnika pociskami opuszczającymi lufę pod kątem 60 stopni z prędkością początkową v2=0,8 km/s. Pocisk, z którego działa doleci bliżej przeciwnika? Jako wartość przyspieszenia ziemskiego rpzyjmij g=10m/s2
5 gru 10:52
5 gru 22:21