fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Upadek swobodny, winda, równia pochyła. Xvartis: Zad 1. Człowiek z niedawno co kupionym zegarem wahadłowym wsiadł do windy. Ile wynosi częstotliwość wahnięć wahadła, gdy winda jedzie w górę z przyśpieszeniem a ? Jeśli zegar pozostaje w spoczynku to okres jego wahadła wynosi T. Założyć, że wahadło zegara jest wahadłem matematycznym. Zad 2. Na stole leży klocek o masie M połączony nierozciągliwą linką z drugim klockiem o masie m. Ten drugi klocek zwisa swobodnie na lince. Linka jest przewieszona przez okrągły bloczek o momencie bezwładności I o promieniu R. Bloczek znajduje się na brzegu stołu i jest do niego przytwierdzony, ma jednak możliwość obrotu. Oblicz przyśpieszenie kątowe bloczka. Współczynnik tarcia pomiędzy leżącym klockiem, a podłożem wynosi u. Zad 3. Po równi pochyłej nachylonej do poziomu pod kątem alfa=45 zsuwa się bez tarcia klocek o masie 3kg. Gdy klocek miał prędkość 6m/s uderzył w niego lecący w przeciwną stronę (ten sam kierunek) z prędkością 200m/s pocisk o masie 0.1kg i utkwił w nim. Powodując przesunięcie klocka w górę równi. O jaką drogę przesunął się klocek w górę równi po postrzeleniu. Zad 4. Ciało spadające swobodnie ma w punkcie A prędkość Va, a w punkcie B prędkość Vb. Oblicz drogę AB.
3 gru 22:00
:
 1 
f =

1 + a/g
 T 
4 gru 11:12
:
 (vb2 − va2) 
4. s =

 g 
4 gru 11:20