fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzuty Xvartis: Dwa ciała wyrzucono równocześnie z dwóch różnych punktów.Jedno ciało zostało rzucone poziomo z prędkością Vox z wieży o wysokości h,drugie wyrzucono z prędkością Voy z miejsca odległego o Xo od podnóża wieży. Jaka powinna być prędkość Voy aby ciała zderzyły się w powietrzu
2 gru 14:02
: taka, że ich położenia w tej samej chwili czasu są jednakowe x1(t) = x2(t) oraz y1(t) = y2(t)
2 gru 14:33
: rozwiązując układ r−ń: xo = vox t
 gt2 
h = voyt −

 2 
 vox xo 
dostaniesz voy =

h + g

 xo vox 
2 gru 14:43