fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natężenie pola Ola: oblicz wartość i określ kierunek.nateżenia pola elektrostatycznego, by umieszczona w nim kropla wody o promieniu r=0,1mm i ładunku q=10−12 C nie opadła
1 gru 18:49
: mg = qE
2 gru 09:24