fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia kinetyczna Natalia: Na jednorodnym walcu i masie m=0,2kg nawinięta jest długa nić, do której przyłożono stałą siłę F=10 N, powodującą ruch obrotowy walca wokół nieruchomej osi. Oblicz energię konetyczną jaką uzyska walec po upływie czasu t=5s. Mam problem z tym, czy energię kinetyczną liczymy jako sumę energii postępowej i obrotowej, czy po prostu jako energię obrotową ?
1 gru 17:02
: zależy czy walec obraca sie w miejscu czy nie
1 gru 18:26