fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ŁÓDŹ Xvartis: Łódź płynie z załadowanymi kontenerami z prędkością v. Na jakiej najmniejszej długości drogi łódź może się zatrzymać tak, aby kontenery się nie przemieściły? Współczynnik tarcia między kontenerami wynosi f. Współczynnik tarcia między kontenerami a łodzią wynosi F.
1 gru 14:37
: a = fg
1 gru 18:26
:
 at2 
S = vt −

 2 
0 = v − at rozwiąz !
1 gru 18:27